Kadri

Zadovoljni, motivirani in uspešni zaposleni so ključ do uspeha podjetja, temeljni dejavnik razvoja in kakovosti. Zato v našem podjetju skrbimo za strokovni, delovni in osebnostni razvoj posameznika.

Cenimo odprte, razmišljujoče ljudi, ki so sposobni delati v okolju nenehnih sprememb, povečane kompleksnosti dela in vse večjih ter novih zahtev. Ljudi, ki iščejo možnosti in priložnosti za izboljšave pri svojem delu in delovanju podjetja nasploh, ki hodijo po svetu z odprtimi očmi, ki so pripadni, zanesljivi, ki imajo voljo in moč, ter hočejo in verjamejo vase in v nas vse.

V tem trenutku nimamo potreb po novih sodelavcih. Če menite, da bi s svojim znanjem in izkušnjami lahko doprinesli k razvoju podjetja, nam pišite na: info@jamnik.si

©2017, Jamnik d.o.o., Vse pravice pridržane.